Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

"It is in your hands now.""It is in your hands now." 
During a speech in 2007, Nelson Mandela called for the next generation to take on the burden of leadership in addressing social injustice.
As today marks 100 years since the birth of Nelson Mandela, the UN invites young people around the world to take action and inspire change by devoting time to community service.
...Δείτε περισσότερα
" είναι στα χέρια σου τώρα."
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το 2007, ο Νέλσον Μαντέλα κάλεσε την επόμενη γενιά να αναλάβει το βάρος της ηγεσίας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας.

Καθώς σήμερα σηματοδοτεί 100 χρόνια από τη γέννηση του nelson mandela, ο ΟΗΕ καλεί νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση και να εμπνεύσει την αλλαγή με το να αφιερώνουν χρόνο στην κοινοτική υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες  https://bit.ly/18mCGS6
#MandelaDay #Mandela100

Happy #MandelaDay!

Happy #MandelaDay🎊Today we are celebrating the #Mandela100 @UN in NYC to reflect on his life and legacy. Everyone is encouraged to take action and inspire change: “Make the world a better place.”💙

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

#ACTIONAGAINSTPOVERTY #NelsonMandela

#SafeSpaces4Youth


Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.United Nations Youth
1 ώρα


Young people are the largest demographic group that uses public spaces, but often lack spaces to call their own. 
Explore why public #SafeSpaces4Youth are important for youth and their communities through the International Youth Day event here: http://bit.ly/UN_IYD18

Οι νέοι είναι η μεγαλύτερη δημογραφική ομάδα που χρησιμοποιεί δημόσιους χώρους, αλλά συχνά δεν έχει χώρους για να την αποκαλούν δική τους.
Εξερευνήστε γιατί οι δημόσιες #safespaces4youth είναι σημαντικές για τη νεολαία και τις κοινότητες τους μέσα από τη διεθνή εκδήλωση της ημέρας νεολαίας εδώ: http://bit.ly/UN_IYD18

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

For International #YouthDay 2018, @UNDESA is collaborating with @UNHabitat

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
For International #YouthDay 2018, @UNDESA is collaborating with @UNHabitat to celebrate the day’s theme of #SafeSpaces4Youth.
Learn more about how youth and safe spaces relate to the New Urban Agenda and SDG 11 here: https://bit.ly/2t1460f
Για το διεθνές #youthday 2018, ο @UNDESA συνεργάζεται με τον @UNHabitat για να γιορτάσει το θέμα της ημέρας του #safespaces4youth.

Μάθετε περισσότερα για το πώς οι νέοι και οι ασφαλείς χώροι σχετίζονται με τη νέα αστική ατζέντα και sdg 11 εδώ: https://bit.ly/2t1460f