Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Συνεργασίες

 


Συνεργασίες

Youth work essentials

 Η εταιρική σχέση ΕΕ-CoE για τη νεολαία είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας, που δημιουργήθηκε το 1998. Βασίζεται στην αρχή της ισόρροπης συμμετοχής των θεσμικών οργάνων εταίρων όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες , διαχείριση, χρηματοδότηση και προβολή. Ο γενικός στόχος είναι να προωθηθούν οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων των δύο θεσμικών οργάνων που απευθύνονται στη νεολαία, δουλεύοντας σε θέματα ενδιαφέροντος και για τα δύο θεσμικά όργανα και σε θέματα που δικαιολογούν μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Οι δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης νεολαίας ΕΕ-CoE αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των νέων και του ευρύτερου τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων, ερευνητών νέων, επαγγελματιών νέων και οργανώσεων νεολαίας.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership?fbclid=IwAR3qWaoMLDVeylQN40XJQvnfnsQCvxH6pBB3UR82F9pvgOK0YzjEeAiG8UA

Βραβείο EIT CHANGE

 

Βραβεία EIT

Η αποστολή του EIT είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία να αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη και πέρα. Για να το υποστηρίξει αυτό, το EIT διοργανώνει ετήσια βραβεία για να παρουσιάσει μερικά από τα κορυφαία επιχειρηματικά ταλέντα, καινοτόμες γυναίκες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, κλίμακες, καινοτόμα έργα και επιχειρηματικό ταλέντο που έχει να προσφέρει η Ευρώπη.

Ελάτε μαζί μας για να γιορτάσετε και να ανακαλύψετε μερικές από τις καινοτομίες του EIT Community με υψηλό αντίκτυπο! Δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες λύσεις για να πιέσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και τους ταλαντούχους καινοτόμους πίσω τους, τα ετήσια Βραβεία EIT εμπνέουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών. Τα βραβεία EIT δείχνουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα του EIT υποστηρίζει και αναπτύσσει επιχειρηματική σταδιοδρομία. 

Βραβείο EIT CHANGE

Γιορτάζει τους αποφοίτους εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το ΕΙΤ που προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και επιφέρουν αλλαγή στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης, της ενέργειας, της υγείας και των πρώτων υλών που απευθύνονται από το EIT και τις Κοινότητες Καινοτομίας.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι 50.000 ευρώ για τον νικητή, 20.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση και 10.000 ευρώ για την τρίτη θέση.

Βραβείο EIT Innovators

Αναγνωρίζει τις ομάδες καινοτομίας της KIC που απαρτίζονται από άτομα από όλο το τρίγωνο της γνώσης που έχουν αναπτύξει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια διαδικασία με υψηλό δυναμικό για κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι 50.000 ευρώ για τον νικητή, 20.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση και 10.000 ευρώ για την τρίτη θέση.

Βραβείο EIT Venture

Δίνει το επίκεντρο των επιτυχημένων επιχειρηματικών επιχειρήσεων που έχουν υποστηριχθεί από τις κοινότητες καινοτομίας μέσω ειδικών διαδικασιών δημιουργίας επιχειρήσεων ή ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι 50.000 ευρώ για τον νικητή, 20.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση και 10.000 ευρώ για την τρίτη θέση.

EIT Woman Leadership & Entrepreneurship Award

Αναγνωρίζει την εξαιρετική δουλειά και τα επιτεύγματα μιας εξαιρετικής γυναίκας από την Κοινότητα του ΕΙΤ.

Τα χρηματικά έπαθλα είναι 50.000 ευρώ για τον νικητή, 20.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση και 10.000 ευρώ για την τρίτη θέση.

https://eit.europa.eu/eit-awards-2020/2020awards-about

Εργασία ενώ σπουδάζετε

 https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-studying/index_en.htm?fbclid=IwAR1QrXyT3EOYeP1OonxVXzc-Gtfartp15xVSLDZgWc5l92capYk95ar1HII

Εργασία ενώ σπουδάζετε

Σας επηρεάζει το Brexit;

Εάν σκοπεύετε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, πρέπει να έχετε επαρκές εισόδημα για να ζήσετε εκεί χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική υποστήριξη. Το εισόδημα μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές, όπως οι γονείς σας, ο σύζυγός σας ή, φυσικά, η εργασία.

Ως πολίτης της ΕΕ, θα έχετε το ίδιο δικαίωμα να εργάζεστε ενώ σπουδάζετε με τους υπηκόους αυτής της χώρας. Δεν θα χρειαστείτε άδεια εργασίας, ακόμη και για να εργάζεστε με πλήρη απασχόληση.

Περισσότερα για τους προσωρινούς περιορισμούς εργασίας .

Πολλές χώρες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε απεριόριστο αριθμό ωρών την εβδομάδα. Άλλοι εφαρμόζουν όρια ανά όρο ή ανά έτος.

Περισσότερα για την εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ .

Φόροι και κοινωνική ασφάλιση

Εάν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για περισσότερο από 6 μήνες το χρόνο εκεί (183 ημέρες) θα θεωρηθείτε φορολογούμενοι εκεί. Κατά συνέπεια, εάν εργάζεστε ενώ σπουδάζετε, θα πρέπει να πληρώσετε φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το εισόδημα που κερδίζετε στη χώρα στην οποία σπουδάζετε.

Η χώρα στην οποία μελετάτε μπορεί επίσης να φορολογεί το εισόδημα που κερδίζεται σε διαφορετική χώρα, για παράδειγμα από οποιεσδήποτε καλοκαιρινές θέσεις εργασίας μπορεί να έχετε στη χώρα προέλευσής σας. Ίσως χρειαστεί να αναφέρετε τέτοια έσοδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πληρώσετε φόρο για αυτό στη χώρα στην οποία σπουδάζετε.

Να γνωρίζετε ότι πολλές - αλλά όχι όλες - χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να αποφύγουν τη διπλή φορολογία. Αυτές οι συμφωνίες ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να καθορίσουν σε ποια χώρα πρέπει να πληρώσετε φόρο.

Περισσότερα για τους φόρους .

Δείγμα ιστορίας

Ο Joost είναι ολλανδός μαθητής που μετακόμισε στο Βέλγιο για σπουδές. Εργάζεται με μερική απασχόληση σε εστιατόριο με σύμβαση βάσει του βελγικού δικαίου. Ο εργοδότης του αφαιρεί φόρους και κοινωνική ασφάλιση από τους μηνιαίους ελέγχους αμοιβών του και καταβάλλει εισφορές για αυτόν στις βελγικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, ο Joost εργάζεται με πλήρη απασχόληση στην πατρίδα του στην Ολλανδία. Ο εργοδότης του πληρώνει εκεί εισφορές στις φορολογικές αρχές των Κάτω Χωρών. Ο Joost, ο οποίος είναι κάτοικος Βελγίου για φορολογικούς σκοπούς, μπορεί είτε να ζητήσει επιστροφή χρημάτων από τις ολλανδικές αρχές και, στη συνέχεια, να καταβάλει τους ισχύοντες φόρους εισοδήματος στο Βέλγιο, είτε να δηλώσει το εισόδημα που έχει αποκτηθεί στις Κάτω Χώρες και τους φόρους που έχουν ήδη καταβληθεί για να έχει έκπτωση φόρου από Αντιθέτως, οι βελγικές αρχές.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020

Φόρουμ Βιώσιμης Καινοτομίας 2020 παρουσιάζει το πρόγραμμα « Νεολαία Ατζέντα»

  

 

Η COP26 έχει καθυστερήσει.
Η περιβαλλοντική διπλωματία καθυστερεί.
Δεν μπορούμε να αναβάλουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα.
Πρέπει να διατηρηθεί η ορμή της δράσης για το κλίμα.

Το 2020 προοριζόταν να οδηγήσει σε μια δεκαετία δράσης στον αγώνα μας ενάντια στην κλιματική κρίση. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις ήταν έτοιμες να αυξήσουν τη φιλοδοξία τους, αλλά αντίθετα πολεμούν μια κρίση διαφοράς - την παγκόσμια πανδημία.

Καθώς οι οικονομίες αρχίζουν να ανοικοδομούνται, οι τομείς ανοίγουν ξανά και η κοινωνία επιστρέφει τις αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες που υποστηρίζουμε θα αποφασίσουν το μέλλον που θα δημιουργήσουμε.

Επισκόπηση συμβάντος

Κατά την τελευταία δεκαετία, το Φόρουμ για την Αειφόρο Καινοτομία χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα από τα Ηνωμένα Έθνη, τους Αρχηγούς Κρατών, τους Υπουργούς Κυβέρνησης, τους Εμπειρογνώμονες του Κλίματος και τους Αρχηγούς Στελεχών, για την επικοινωνία της ηγεσίας, την αύξηση της φιλοδοξίας και τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η κλιματική δράση έχει επιμεληθεί ένα διεξοδικά ερευνημένο και επικυρωμένο πρόγραμμα που ευθυγραμμίζεται με τις βασικές τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον συλλογικό μας αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να ενισχύσει τη δράση για το κλίμα ενόψει της COP26 το 2021.

Ειδική λειτουργία την 3η ημέρα | Η ατζέντα της νεολαίας

Τι απαιτούν οι νέοι από τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την κλιματική εκπαίδευση στα σχολεία;

Το  Φόρουμ Βιώσιμης Καινοτομίας 2020  παρουσιάζει  το πρόγραμμα « Νεολαία Ατζέντα»  σε συνεργασία με το  Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης  και την  Ημέρα της Γης  την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου που πραγματοποιείται ζωντανά στο Διαδίκτυο από τις 10:00 π.μ. - 12:35 μ.μ. CET. Το Πρόγραμμα Νεολαίας υποστηρίζει την  εκστρατεία Race To Zero

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου | Ζωντανά στο Διαδίκτυο από τις 10:00 π.μ.
https://events.climateaction.org/sustainable-innovation-forum/ 

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μαζί μας γ

Calling all future aerospace pioneers! 👩‍✈️👨‍🚀

 https://www.facebook.com/airbus

Calling all future aerospace pioneers! 👩‍✈️👨‍🚀
Introducing the Airbus Foundation's new Discovery Club Learning Guides for your kid to explore the fascinating world of aerospace.
➡️ Visit fly.airbus.com/DiscoveryClub and subscribe to receive videos, DIY activities and more straight in your inbox!

Κλήση όλων των μελλοντικών πρωτοπόρων στην αεροδιαστημική! 👩‍✈️👨‍🚀
Παρουσιάζοντας τους νέους οδηγούς εκμάθησης Discovery Club του Airbus Foundation για το παιδί σας να εξερευνήσει τον συναρπαστικό κόσμο της αεροδιαστημικής.
➡️Επισκεφτείτε τη διεύθυνση fly.airbus.com/DiscoveryClub και εγγραφείτε για να λαμβάνετε βίντεο, δραστηριότητες DIY και πιο άμεσα στα εισερχόμενά σας!

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Οι ήρωες του κλίματος

 


15 ώρ. 
Κάθε χρόνο συλλέγονται 11.2 δισεκατομμύρια τόνοι στερεών αποβλήτων. Η ανακύκλωση αντί να απορρίψεις μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων.Οι ήρωες του κλίματος μας διδάσκουν σωστές τεχνικές ανακύκλωσης και έτσι μπορείτε κι εσείς!

 

Μπες στο
Global Goals for Sustainable Development
και γίνε ήρωας του κλίματος: bit.ly/ClimateHeroes #ActNow