Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

 

Are you interested in discussing about the Sustainable Development Goals (SDGs) and their potential of addressing some of the most pressing global challenges to make our world a better place? Join Thomas Gass, Assistant Secretary- General for the Department of Economic and Social Affairs, on June 29, 11:00 to 12:30 PM (EDT) on a live Twitter Chat! Share your questions or comments by tweeting to @ThomasGass using #SDGsChat or share your questions in advance with the event hashtag #SDGsChat.

Find out more here: http://bit.ly/2srJGh1

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here:

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here: http://bit.ly/2syUjil
Share your views on any (or all) of the questions:
- What role does / should education play in the promotion of young people’s involvement in peacebuilding?
- How are formal and non-formal education initiatives enhancing youth agency and promoting sustainable peace?...
Δείτε περισσότερα
Το θέμα 4 των παγκόσμιων online διαβουλεύσεων, με επίκεντρο τον ρόλο της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της ειρήνης είναι πλέον ανοιχτό για σχόλια εδώ: http://bit.ly/2syUjil

Κοινοποιήστε τις απόψεις σας σε οποιαδήποτε (ή όλες) των ερωτήσεων:
- Ποιος ρόλος θα πρέπει να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης;
- Πώς είναι οι επίσημες και μη επίσημες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υπηρεσίας νέων και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης;
- Χρησιμοποιείτε τη μη τυπική εκπαίδευση ως μέθοδο για την οικοδόμηση της ειρήνης; Αν ναι, πώς;
- Πιστεύετε ότι η " Εκπαίδευση της ειρήνης " / " Εκπαίδευση για μια κουλτούρα ειρήνης " είναι χρήσιμη για τη διατήρηση της ειρήνης; Εάν ναι, πού και πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση;

United Nations Development Programme - UNDP UN PeacebuildingSearch for Common Ground United Network of Young Peacebuilders

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

The United Nations Inter-Agency Network on Youth Development has launched a short youth survey for the UN Strategy on Youth!

The United Nations Inter-Agency Network on Youth Development has launched a short youth survey for the UN Strategy on Youth! It is open to every young person who is between 10 and 30 years old. Now is your chance to share your views of what is important for you with the United Nations!
Go to the survey here: http://bit.ly/2rzlXwl
Το United Nations δίκτυο του United Nations για την ανάπτυξη νέων έχει ξεκινήσει μια σύντομη έρευνα νέων για τη στρατηγική του ΟΗΕ για τη νεολαία! Είναι ανοικτό σε κάθε νέο άτομο που είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 30 ετών. Τώρα είναι η ευκαιρία σας να μοιραστείτε τις απόψεις σας για το τι είναι σημαντικό για εσάς με τα Ηνωμένα Έθνη!
Πηγαίνετε στην έρευνα εδώ: http://bit.ly/2rzlXwl

#UN4Youth #Youth2030

Aged 18-30? Want to win a trip to attend COP23 in Bonn, Germany?


Katerina Emmanouil
2 κοινοποιήσει
 Send UNFCCC and United Nations Development Programme - UNDP an inspiring video about the project or campaign you are involved in to combat climate change in the two categories: Climate friendly and resilient cities OR Oceans and climate change. Find out more here: http://bit.ly/2qAfJfa
#UN4Youth

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Do you believe in a bright future for our planet and have a big environmental idea?

Do you believe in a bright future for our planet and have a big environmental idea?
Each year, six young people – one from each global region – will be named Young Champions of the Earth by UN Environment. These winners receive seed funding, intensive training, and tailored mentorship to help them bring their big environmental ideas to life. Apply today! http://www.unep.org/youngchampions/
Πιστεύεις σε ένα λαμπρό μέλλον για τον πλανήτη μας και έχουν μια μεγάλη περιβαλλοντική ιδέα;

Κάθε χρόνο, έξι νέοι άνθρωποι - ένας από κάθε παγκόσμια περιοχή - θα ονομαστεί νέοι πρωταθλητές της γης από UN Environment. Αυτές οι νικητές δέχονται σπόρο χρηματοδότηση, εντατική εκπαίδευση, και εξατομικευμένη καθοδήγηση για να τους βοηθήσει να φέρει το μεγάλο τους περιβαλλοντικούς ιδέες στη ζωή. Ισχύει σήμερα! http://www.unep.org/youngchampions/

#YoungChamps #UN4Youth
-1:12

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

#SaveOurOcean

Η Σελίδα σάς αρέσει · 56 λεπτάΤροποποιήθηκε 
 

Do you know that by 2050, our ocean will hold more plastic than fish?
Since Monday, world leaders, scientists, ocean advocates and more have been gathering in New York to take action to protect, conserve and sustainably use ocean resources that are declining because of human activities in the #OceanConference. Use #SaveOurOcean all of this week to show your support and also register your voluntary commitments for #SDG14 today here! https://oceanconference.un.org/
#GlobalGoals