Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Educating 👩👧 is the best investment we can make!Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
If every girl received 12 years of free, safe & quality education, the world would be up to $30 trillion better off!
Educating 👩👧 is the best investment we can make!
For more information, read the World Bank Report  https://bit.ly/2LexqqX

Αν κάθε κορίτσι λάμβανε 12 χρόνια δωρεάν, ασφαλούς και ποιοτικής εκπαίδευσης, ο κόσμος θα ήταν μέχρι και 30 τρις δολάρια καλύτερα!

Η εκπαίδευση 👩👧 είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε!

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας  https://bit.ly/2LexqqX


Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Σχολιάστε

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Where has #DiscoverEU taken you?

Take part in the DiscoverEU Competition and have a chance to win amazing prizes. The central question of our competition is:

Where has #DiscoverEU taken you?

  1.  Share photos or short videos (max. 15 seconds) on your public Instagram or Twitter
  2.  Add the #DiscoverEU and #Competition hashtags in your post.
  3.  Add the location of your content (geotag) to see your photo on the map!
  4.  Ask your friends to 'like' your photo/video.
The competition is only open to the selected participants under the #Discover EU June application round.
The winners will receive a voucher worth of 100 EUR for an online travel shop!
Show us what you have explored and discovered during your travels and you could be one of the lucky winners!
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_en

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Are you a young social entrepreneur from the Euro-Mediterranean region?

Are you a young social entrepreneur from the Euro-Mediterranean region?
APPLY NOW for the Entrepreneurs For Social Change programme to
 Scale up your enterprise 🔝
 Approach investors 💲 ...
Δείτε περισσότερα
Είστε ένας νέος κοινωνικός επιχειρηματίας από την ευρωμεσογειακή περιοχή;

Εφαρμογή τώρα για τους επιχειρηματίες για το πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής
 κλιμάκωση της επιχείρησης σας 🔝
 προσέγγιση επενδυτών 💲
 ενισχύστε την ομάδα σας 💪
 Γίνε ένας δημιουργός αλλαγής! 🌍

Προθεσμία: 31 Ιουλίου 2018

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ  www.e4sc.org
#E4SC #UNIDO

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Social protection systems must address the needs of population

Social protection systems must address the needs of population groups that are at highest risk of poverty, including #youth!
This year's Report on the World Social Situation shows how creating a safe social and economic environment for youth 👦🏻👩🏽 is crucial to promoting inclusion.
Read the report  https://bit.ly/2dKhZde

The State of the World's Volunteerism

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
The State of the World's Volunteerism Report #SWVR2018 was launched yesterday at #HLPF2018.
Hear the voices & perspectives from some of the 1bn #volunteers who are strengthening #resilience in #LocalCommunities worldwide!
Δείτε περισσότερα
Η κατάσταση της παγκόσμιας έκθεσης εθελοντισμού #swvr2018 ξεκίνησε χθες στο #hlpf2018.

Ακούστε τις φωνές & τις προοπτικές από μερικά από τα 1 δισεκατομμύρια #εθελοντές που ενισχύουν #ανθεκτικότητα στο #συνεργάζονταιπαγκοσμίως!

📺 https://bit.ly/2zSjGkI
📖 http://unv.org/swvr

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

"It is in your hands now.""It is in your hands now." 
During a speech in 2007, Nelson Mandela called for the next generation to take on the burden of leadership in addressing social injustice.
As today marks 100 years since the birth of Nelson Mandela, the UN invites young people around the world to take action and inspire change by devoting time to community service.
...Δείτε περισσότερα
" είναι στα χέρια σου τώρα."
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το 2007, ο Νέλσον Μαντέλα κάλεσε την επόμενη γενιά να αναλάβει το βάρος της ηγεσίας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας.

Καθώς σήμερα σηματοδοτεί 100 χρόνια από τη γέννηση του nelson mandela, ο ΟΗΕ καλεί νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση και να εμπνεύσει την αλλαγή με το να αφιερώνουν χρόνο στην κοινοτική υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες  https://bit.ly/18mCGS6
#MandelaDay #Mandela100