Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

#PLURALplus18 International Jury Member and award-winning filmmaker Idil Ibrahim - Call for Entries

Award-winning filmmaker and #PLURALplus18 International Jury Member Idil Ibrahim has a message for young filmmakers all around the world!
There is still time to submit your video on #migration #diversity#socialinclusion and the prevention of #xenophobia. The deadline is June 3. For more info go to: https://pluralplus.unaoc.org
Did you miss our FB live with Idil Ibrahim? Watch the full video here: https://www.facebook.com/IOM/videos/10155602263824021/

#WorldNoTobaccoDay

Did you know that among people who have already experienced health problems from tobacco use, those who quit tobacco at 30 years old can expect to gain 10 years of lifespan compared to those who do not quit? Tobacco usage has an enormous impact on young people's health.
On #WorldNoTobaccoDay today, read about these findings and more in the World Health Organization (WHO)'s new report "Tobacco Breaks Hearts," here: https://bit.ly/2skBMFz

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Participate in their Global Youth Poll today!

The UN Global Sustainability Index Institute is building on the experience of polls in order to create a scientific database to understand what youth across the world have in common, and what differentiates them, across boundaries of religion, race and region.
Participate in their Global Youth Poll today!
https://www.ungsii.org/global-youth-poll
...Δείτε περισσότερα
Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας βιωσιμότητας του ΟΗΕ βασίζεται στην εμπειρία των δημοσκοπήσεων προκειμένου να δημιουργήσει μια επιστημονική βάση δεδομένων για να κατανοήσει τι κοινό έχουν οι νέοι σε όλο τον κόσμο, και τι τους διαφοροποιεί, πέρα από τα όρια της θρησκείας, της φυλής και της περιοχής.

Συμμετοχή στην παγκόσμια δημοσκόπηση των νέων σήμερα!
https://www.ungsii.org/global-youth-poll

#GlobalGoals #SDGs

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Happy International Day for Biological Diversity!Happy International Day for Biological Diversity! Today we celebrate the beauty and wonder of nature, and all the people working hard to safeguard it. The Convention on Biological Diversity celebrates its 25th anniversary this year, and while much progress has been made, there’s still much to do. Let’s redouble our efforts to preserve our beautiful Earth, our only home. Keep up the good work!
See how people are celebrating worldwide: www.cbd.int/idb/2018/celebrations

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Are you a student or young professional aged 18-25?

Are you a student or young professional aged 18-25?
Do you have an innovative idea to effectively communicate nuclear and radiological emergencies to the public?
Let the International Atomic Energy Agency (IAEA) know and get the chance to travel to the International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to the Public! Submit your ideas by 15 June:https://bit.ly/2JOb2nr
...Δείτε περισσότερα
Είσαι φοιτητής ή νέος επαγγελματίας 18-25 ετών;
Έχετε μια καινοτόμο ιδέα για την αποτελεσματική επικοινωνία των πυρηνικών και ραδιενέργειας έκτακτων ανάγκης στο κοινό;

Να το μάθουν οι International Atomic Energy Agency (IAEA) και να έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Διεθνές Συμπόσιο για την επικοινωνία πυρηνικών και ραδιενέργειας έκτακτων ανάγκης στο κοινό! Υποβάλετε τις ιδέες σας μέχρι τις 15 Ιουνίου: https://bit.ly/2JOb2nr

#CNREP2018

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Theme for International Youth Day 2018: Safe Spaces for Youth

Theme for International Youth Day 2018: Safe Spaces for Youth
Youth need safe spaces where they can come together, engage in activities related to their diverse needs and interests, participate in decision making processes and freely express themselves. International Youth Day 2018 is dedicated to celebrating the role of safe spaces in contributing to youth development.
Find out more here: https://bit.ly/2wFhZWg


Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Decent Jobs for Youth is the first-ever, comprehensive United NationsDecent Jobs for Youth is the first-ever, comprehensive United Nationssystem-wide effort for the promotion of youth employment worldwide. It brings together the vast global resources and convening power of the UN and other global key partners to maximize the effectiveness of youth employment investments and assist Member States in delivering on the 2030 Agenda for Sustainable Development.