Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

41 young Arabs between the ages of 18-35 were selected to participate in the Education for Sustainable Development Leadership

41 young Arabs between the ages of 18-35 were selected to participate in the Education for Sustainable Development Leadership Training in Beirut by UNESCO. The participants, coming from 17 Arab countries, are all active leaders in sustainable development in their communities working in fields including youth NGOs, Education, Communication, Advertising and Business.
The two-day programme aimed to empower youth leaders to inspire others to take action towards building more sustainable and resilient communities as well as to build a youth-led ESD network for exchange and collaboration. Read more about this programme here: http://bit.ly/1S46t
41 νέοι άραβες ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη στη βηρυτό από το UNESCO. Οι συμμετέχοντες, που προέρχονται από 17 αραβικές χώρες, είναι όλοι ενεργοί ηγέτες της αειφόρου ανάπτυξης στις κοινότητες τους που εργάζονται σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ Νέων, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ηγετών των νέων για να εμπνεύσει τους άλλους να αναλάβουν δράση για την οικοδόμηση πιο βιώσιμων και ανθεκτική κοινοτήτων, καθώς και για την κατασκευή ενός δικτύου με την esd της Νεολαίας για την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα εδώ: http://bit.ly/1S46t

#UN4Youth

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

WorldHumanitarianDay


Every year today, on 19 August, World Humanitarian Day (WHD) brings the world together to rally support for people affected by humanitarian crisis and pay tribute to aid workers who help them. This year, we come together once again to reaffirm that civilians caught in conflict are #NotATarget.
So what are some things you can do?
- Sign the petition to demand world leaders take action to protect civilians at WorldHumanitarianDay.org
- Stand together in solidarity by posting a photo of yourself holding a sign using the " ____ is #NotATarget"
- Spread the word by sharing #NotATarget posts

Κάθε χρόνο σήμερα, στις 19 Αυγούστου, η παγκόσμια ανθρωπιστική ημέρα (whd) φέρνει τον κόσμο μαζί για να συγκέντρωση την υποστήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση και να πληρώσει φόρο τιμής στους εργαζόμενους που βοηθούν τους εργαζόμενους. Φέτος, θα για μια ακόμη φορά για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πολίτες που βρίσκονται σε σύγκρουση είναι οι #notatarget.

Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις;
- Υπογράψτε την αίτηση για να απαιτήσουμε από τους ηγέτες του κόσμου να αναλάβουν δράση για την προστασία των πολιτών στο 


- Σταθείτε ενωμένοι στην αλληλεγγύη, από μια φωτογραφία του εαυτού σας κρατώντας ένα σημάδι χρησιμοποιώντας το " είναι #notatarget ____
- Εξάπλωση τη λέξη από #notatarget δημοσιεύσεις

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Are you interested in heritage conservation?

Are you interested in heritage conservation? The UNESCO World Heritage Volunteers Initiative gives young people the chance to help protect world heritage. For the program’s 10th anniversary, the campaign is implementing 51 youth action projects in 32 countries ranging from Nepal to Germany!
Interested in volunteering? Learn more here: http://bit.ly/2vp4Kq8
Ενδιαφέρεστε για τη διατήρηση της κληρονομιάς; Η πρωτοβουλία των εθελοντών του UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά δίνει στους νέους την ευκαιρία να βοηθήσουν στην προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Για την 10 η επέτειο του προγράμματος, η εκστρατεία υλοποιεί 51 προγράμματα δράσης νέων σε 32 χώρες που κυμαίνονται από το Νεπάλ έως τη Γερμανία!
Ενδιαφέρεσαι για εθελοντισμού; Μάθετε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2vp4Kq8

#UN4Youth

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ;


ΤΙ ΕΊΝΑΙ

ΑΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΣΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΝΕΊΜΕΙ ΦΌΡΟ ΤΙΜΉΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΎΣΕΙ ΚΑΙ ΈΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ. Η ΗΜΈΡΑ ΔΙΟΡΊΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟ 2008 ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΈΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΤΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΎ ΤΟΥ 2003 ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ ΣΤΗ ΒΑΓΔΆΤΗ ΤΟΥ ΙΡΆΚ. ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ, Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΏΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΝΕΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΘΈΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΑΠΌ ΌΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΊΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΠΛΉΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΡΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ.

When does tourism stop becoming an enjoyable activity and start turning into a burden?

When does tourism stop becoming an enjoyable activity and start turning into a burden?
Inhabitants of cities all over Europe are complaining about the devastating effects the increased number of tourists has had on their lives. Ranging from gigantic cruise ships ruining the romantic atmosphere of Venice to a rise in rents for houses on the Mediterranean coast or just the mountains of litter and endless traffic jams in major European capitals - these are just a few of the complaints that clearly tell politicians that the tourism industry really needs better regulation.
What do you think? What can we do to turn tourism into an activity that’s good for both travellers and hosts?
Πότε ο τουρισμός σταματά να γίνεται μια ευχάριστη δραστηριότητα και αρχίζει να μετατρέπεται σε βάρος;
Οι κάτοικοι των πόλεων σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τις καταστροφικές συνέπειες που είχε στη ζωή τους ο αυξημένος αριθμός τουριστών. Που από γιγαντιαία κρουαζιέρα που καταστρέφουν τη ρομαντική ατμόσφαιρα της Βενετίας σε μια αύξηση των νοικιάζει για σπίτια στις ακτές της Μεσογείου ή μόνο τα βουνά των απορριμμάτων και της ατελείωτη κυκλοφορίας στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - αυτές είναι μόνο μερικές από τις καταγγελίες που ξεκάθαρα λένε στους πολιτικούς ότι Η τουριστική βιομηχανία χρειάζεται πραγματικά καλύτερη ρύθμιση.
Εσύ τι λες; Τι μπορούμε να κάνουμε για να σειρά τον τουρισμό σε μια δραστηριότητα που είναι καλή και για τους ταξιδιώτες και τους φιλοξενεί;


Did you know that in the past five years alone, 33,000 people have died in terrorism-related violence in Africa? United Nations Development Programme

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Did you know that in the past five years alone, 33,000 people have died in terrorism-related violence in Africa? United Nations Development Programme - UNDP’s primary research into extremists’ personal motivations – based on more than 350 interviews with formerly active violent extremists in prisons and transitional centres in Cameroon, Kenya, Niger, Nigeria, Somalia and Uganda – is the most extensive project of its kind in Africa, if not globally. No one is born a terrorist so what drives violent extremism? Find out more here: http://bit.ly/2hibl0u
Ήξερες ότι τα τελευταία πέντε χρόνια μόνο, 33,000 άνθρωποι πέθαναν στην τρομοκρατία που σχετίζεται με την τρομοκρατία στην Αφρική; Πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - η βασική έρευνα του undp για τα προσωπικά κίνητρα των εξτρεμιστικές - με βάση περισσότερες από 350 συνεντεύξεις με πρώην ενεργούς βίαιη εξτρεμιστές στις φυλακές και τα μεταβατικά κέντρα στο καμερούν, την Κένυα, τον νίγηρα, τη νιγηρία, τη Σομαλία και την ουγκάντα - είναι η πιο εκτεταμένη Έργο του είδους του στην Αφρική, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Κανείς δεν γεννιέται τρομοκράτης, οπότε αυτό που οδηγεί τον βίαιο εξτρεμισμού; Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2hibl0u

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Closing this friday! Enter UNFCCC’s Global Youth Video Competition

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

 
Closing this friday! Enter UNFCCC’s Global Youth Video Competition for a chance to win a trip to the UN Climate Change Conference in Bonn, Germany! Young people are invited to showcase their actions combatting climate change in a short video. This year, the Competition is looking for videos on the themes of climate friendly & resilient cities, or oceans & climate change.
Learn more here: bit.ly/2qUVBQT