Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

earn more about UNSCR 2250 and youth involvement in peacebuilding

UN Security Council Resolution (UNSCR) 2250 highlights five pillars of action related to young people’s contribution to peace processes and conflict resolution:
Participation,
Partnerships,
Prevention,
Protection, and 
Disengagement and Re-integration.
International #YouthDay 2017 celebrates the impact young people are making in these areas, and explores the ways that youth help build peace.
Learn more about UNSCR 2250 and youth involvement in peacebuilding here: https://www.youth4peace.info/
#Youth4Peace #ActOn2250
Το ψήφισμα του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ (ασαηε) 2250 επισημαίνει πέντε πυλώνες δράσης που σχετίζονται με τη συμβολή των νέων στις ειρηνευτικές διαδικασίες και την επίλυση των συγκρούσεων:
Συμμετοχή,
Εταιρικές σχέσεις,
Πρόληψη,
Προστασία, και
Αποδέσμευση και είσαι.

Το Διεθνές #Youthday 2017 γιορτάζει την επίδραση που έχουν οι νέοι σε αυτές τις περιοχές, και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι βοηθούν στην οικοδόμηση της ειρήνης.
Μάθετε περισσότερα για την ασαηε 2250 και τη συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης εδώ: https://www.youth4peace.info/
#Youth4Peace #ActOn2250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου