Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Tomorrow is the International #YouthDay

event at the United Nations Headquarters in New York! For those attending the event, please read through the notes listed as well as the FAQs: http://bit.ly/IYD17Event
Those who are unable to attend the event in person can watch the event LIVE from 10am EDT on: webtv.un.org
Αύριο είναι το διεθνές #youthday γεγονός στο αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη! Για όσους παρίστανται στην εκδήλωση, διαβάστε τις σημειώσεις που παρατίθενται καθώς και τις συχνές ερωτήσεις: http://bit.ly/IYD17Event
Όσοι δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτοπροσώπως μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση live από τις 10 πμ edt on: Webtv.Un.Org

#Youth4Peace #ActOn2250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου