Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

The United Nations Inter-Agency Network on Youth Development has launched a short youth survey for the UN Strategy on Youth!

The United Nations Inter-Agency Network on Youth Development has launched a short youth survey for the UN Strategy on Youth! It is open to every young person who is between 10 and 30 years old. Now is your chance to share your views of what is important for you with the United Nations!
Go to the survey here: http://bit.ly/2rzlXwl
Το United Nations δίκτυο του United Nations για την ανάπτυξη νέων έχει ξεκινήσει μια σύντομη έρευνα νέων για τη στρατηγική του ΟΗΕ για τη νεολαία! Είναι ανοικτό σε κάθε νέο άτομο που είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 30 ετών. Τώρα είναι η ευκαιρία σας να μοιραστείτε τις απόψεις σας για το τι είναι σημαντικό για εσάς με τα Ηνωμένα Έθνη!
Πηγαίνετε στην έρευνα εδώ: http://bit.ly/2rzlXwl

#UN4Youth #Youth2030

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου