Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

On World Cities Day,

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
By 2030, more than 60% of the world's population are projected to live in urban areas. Ensuring that everyone is included will be a key challenge for future cities that want to be smart. Technology will play a crucial role to create smarter and interconnected communities that can reduce urban poverty. On World Cities Day, find out about what UN-HABITAT is doing to raise awareness about urbanization and its challenges: http://bit.ly/2zjPKNd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου