Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Apply now for the UN DESA Energy Grant!

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Apply now for the UN DESA Energy Grant! The thematic focus for 2017 is “Sustainable Energy for Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World”.
Deadline: 15 June 2017 at midnight EST.
Successful recipients should be able to demonstrate leadership and innovation in energy for poverty alleviation and stimulating economic opportunity, as well as willingness and ability to implement knowledge transfer through capacity building activities aimed at replicating and...
Δείτε περισσότερα
Ισχύουν τώρα για τον οηε ντέσα ενέργεια γκραντ! Το θεματικό επίκεντρο για το 2017 είναι "βιώσιμη ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο".
Προθεσμία: 15 Ιουνίου 2017 τα μεσάνυχτα est.
Επιτυχής αποδέκτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ηγεσία και την καινοτομία στην ενέργεια για τη μείωση της φτώχειας και την τόνωση της οικονομικής ευκαιρία, καθώς επίσης την προθυμία και την ικανότητα να εφαρμόσουν τη μεταφορά γνώσης, μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων δραστηριότητες που στοχεύει στην αντιγραφή και κλιμάκωση επιτυχημένες εμπειρίες και διδάγματα.
Περισσότερα: https://poweringthefuture.un.org/

#poweringthefuture #UN4Youth #Youth2030 #GlobalGoals #SDGs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου