Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

"The State of World Population" by UNFPA

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Did you know that our world is home to 1.8 billion young people between the ages of 10 and 24? There are more young people in this group today than at any other time in human history. Read this comprehensive report, "The State of World Population" by UNFPA to find out about the importance of investing in #youth not solely as responding to the needs of young people, but also as an imperative for sustainable development: http://bit.ly/2b4BKJg
Το ήξερες ότι ο κόσμος μας είναι πατρίδα 1.8 δις νέους ηλικίας μεταξύ 10 και 24; Υπάρχουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε αυτή την ομάδα σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Διάβασε αυτό περιεκτική έκθεση, "το κράτος του παγκόσμιου πληθυσμού" από UNFPA για να μάθουμε για τη σημασία της επένδυσης στην #νεολαίας αποκλειστικά ως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ανθρώπων, αλλά και ως επιτακτική ανάγκη για την αειφόρο ανάπτυξη: http://bit.ly/2b4BKJg

#UN4Youth #Youth2030 #SDGs #GlobalGoals

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου