Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

European Forest Week 2017 Art Contest.

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is holding a European Forest Week 2017 Art Contest. Open to anyone from 5-19, use your imagination and express your ideas on the European Forest Week theme: "Forests our common good". Contest closes on 31 July at 12:00 CEST.
Η Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) κρατάει μια ευρωπαϊκή εβδομάδα 2017 art διαγωνισμό. Ανοίξτε σε οποιονδήποτε από το 5-19, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και εκφράσω τις ιδέες σας σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής εβδομάδας δασών: "τα δάση του κοινού μας καλού". ο διαγωνισμός κλείνει στις 31 Ιουλίου στα 12:00 δοκιμών.

Περισσότερα: http://bit.ly/2rV3lW9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου