Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

23-year-old Crown Prince of Jordan, Al Hussein Bin Abdullah II,

23-year-old Crown Prince of Jordan, Al Hussein Bin Abdullah II, addressed the General Assembly during the General Debate on Thursday. He was the youngest person to chair the Security Council meeting to adopt the first ever resolution on youth, Security Council Resolution 2250, aimed at empowering young people to participate in peace efforts in 2015. Watch his speech as he spoke not just about his country, but also as a member of the largest generation of young people in history. https://gadebate.un.org/en/72/jordan
Ο 23 χρονος διάδοχος του θρόνου της ιορδανίας, αλ χουσεΐν αμπντουλάχ αμπντουλάχ, απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης την Πέμπτη. Ήταν το νεότερο άτομο που καρέκλα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ασφαλείας για να εγκρίνει το πρώτο ψήφισμα για τη νεολαία, το ψήφισμα 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές προσπάθειες το 2015. Και να παρακολουθήσουν την ομιλία του, καθώς δεν μίλησε μόνο για Η χώρα του, αλλά και ως μέλος της μεγαλύτερης γενιάς νέων στην ιστορία. https://gadebate.un.org/en/72/jordan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου