Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

" εστίαση στους ανθρώπους: αγώνας για την Ειρήνη και μια αξιοπρεπή ζωή για όλους σε έναν βιώσιμο πλανήτη

Starting at 9am EST from today till the 25th, the General Debate for #UNGA72 will take place at the UN Headquarters in New York. The theme is, ‘Focusing on People: Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet’. The General Debate is where Member States are represented by their Heads of State or Government and it provides an opportunity to raise any topic and the statements often reflect issues of importance to the Member State. Find out more about it :http://bit.ly/2j4WwPE and watch it LIVE: http://webtv.un.org/
Ξεκινώντας στις 9 πμ από σήμερα μέχρι τις 25 του μήνα, η γενική συζήτηση για το #unga72 θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το θέμα είναι: " εστίαση στους ανθρώπους: αγώνας για την Ειρήνη και μια αξιοπρεπή ζωή για όλους σε έναν βιώσιμο πλανήτη Η γενική συζήτηση είναι όταν τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και παρέχει την ευκαιρία να αύξηση οποιοδήποτε θέμα και οι δηλώσεις συχνά αντανακλούν ζητήματα που έχουν σημασία για το κράτος μέλος. Βρείτε περισσότερα γι ' αυτό: http://bit.ly/2j4WwPE και δείτε το live: http://webtv.un.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου