Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Do you want to know how children and youth can be impacted by #climatechange

Do you want to know how children and youth can be impacted by #climatechange and how you can take action? Take this free online course and more from UN CC:Learn and get your certificate from UNICEF and UNITARhttp://bit.ly/2Eva3FX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου