Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

"I have a dream to make everyone happy... be someone who helps peo

"I have a dream to make everyone happy... be someone who helps people."
Meet Hussain, a young person from Syria, who despite the difficulties he faces, inspires hope in us.
via United Nations Development Programme - UNDP
https://www.facebook.com/UN4Youth/videos/10159832479215290/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου