Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate change. Whoa. Seems like too big of a mission?

End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate change. Whoa. Seems like too big of a mission?
Fear no more! Read the Lazy Person's Guide to Saving the World and find out what YOU can do to achieve the Sustainable Development Goals: http://ow.ly/UlQ9l
Τέλος ακραίας φτώχειας. Καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας. Διορθώστε την κλιματική αλλαγή. Πω πω. Φαίνεται πολύ μεγάλη αποστολή;

Μη φοβάσαι πια! Διαβάστε τον οδηγό του τεμπέλη για να σώσει τον κόσμο και να μάθει τι μπορείτε να κάνετε για να επιτύχετε τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης: http://ow.ly/UlQ9l

#GlobalGoals #SDGs


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου