Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Calling all data scientists! The United Nations Development Group (UNDG) Data Visualization Contest is now open till 30 April 2017!

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.

Calling all data scientists! The United Nations Development Group (UNDG) Data Visualization Contest is now open till 30 April 2017! You can create a data visualization across any theme, country or region that combines UNDG data (through the UNDG Transparency Portal http://open.undg.org/) to other agency datasets such as World Bank and Human Development Report data. Examples of datasets that can be used for this contest include, but are not limited to:
•UNDG Transparency Porta...
Δείτε περισσότερα
Καλεί όλα τα στοιχεία οι επιστήμονες! Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη (undg) οπτικοποίηση δεδομένων διαγωνισμός είναι τώρα ανοιχτά μέχρι τις 30 Απριλίου 2017! Μπορείτε να δημιουργήσετε μια οπτικοποίηση δεδομένων απέναντι από οποιοδήποτε θέμα, χώρα ή σε μια περιοχή που συνδυάζει undg δεδομένων (μέσω της undg διαφάνεια πύλη http://open.undg.org/) σε άλλη υπηρεσία σύνολα δεδομένων, όπως η παγκόσμια Τράπεζα και έκθεση ανθρώπινης ανάπτυξης δεδομένων. Παραδείγματα των συνόλων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον διαγωνισμό περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
• Undg διαφάνεια πύλη (υποχρεωτικό)
• Παγκόσμια Τράπεζα δεδομένων
• Έκθεση ανθρώπινης ανάπτυξης του παηε
• στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη (sdgs) δείκτες παγκόσμια βάση δεδομένων

Προτίμηση θα δοθεί σε απεικονίσεις που τονίζουν τις νέες τάσεις και σκέψεις για την αειφόρο ανάπτυξη στόχων και δεικτών.
Περισσότερα: http://bit.ly/2lS0WIU
#Sdgs #globalgoalsΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου