Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

New UNESCO project empowers youth to help prevent violent extremism in Jordan, Libya, Morocco and Tunisia

New UNESCO project empowers youth to help prevent violent extremism in Jordan, Libya, Morocco and Tunisia. The project aims to create opportunities for young women and men to engage as change-makers and peacebuilders in their immediate communities and wider societies, and to promote a constructive vision of young people as leaders, addressing hate related issues.
Learn more: http://ow.ly/DbzC30jIaKa
#YouthPVE #UN4Youth #GlobalGoals #SDGs
Νέο έργο της unesco εξουσιοδοτεί τη νεολαία να βοηθήσει στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού στην ιορδανία, τη Λιβύη, το μαρόκο και την τυνησία. Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τις νέες γυναίκες και τους άνδρες να συμμετάσχουν ως φορείς αλλαγής και ειρηνευτές στις άμεσες κοινότητες τους και στις ευρύτερες κοινωνίες, και να προωθήσουν ένα εποικοδομητικό όραμα των νέων ως ηγετών, αντιμετωπίζοντας τα θέματα που σχετίζονται με το μίσος.
Μάθετε περισσότερα: http://ow.ly/DbzC30jIaKa
#YouthPVE #UN4Youth #GlobalGoals #SDGs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου